plan zagospodarowania terenu, na którym znajdują się cegły, miara i ołówek

Informujemy o rozpoczęciu wyłożeń do publicznego wglądu projektów dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

MPZP Chludowo – rejon ulicy Maniewskiej – obwieszczenie w ww. sprawie i projekt planu dostępne są w BIP UG Suchy Las.

MPZP w Biedrusku na terenie działek o numerach ewidencyjnych 44/12 i 44/13 – obwieszczenie w ww. sprawie i projekt planu dostępne są w BIP UG Suchy Las.

wydrukuj wydrukuj