Plakat promujący akcję: stop wypalaniu traw.

Zanim zdecydujesz się na ten ryzykowny proceder, zastanów się, czy warto ryzykować!

W Polsce w 2020 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 128 754 pożarów, wśród których 41 713 stanowiły pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 32% wszystkich pożarów w Polsce. Najwięcej pożarów traw odnotowano w marcu i kwietniu – blisko 67% wszystkich pożarów traw w 2020 roku.

Wypalania traw stanowią śmiertelne zagrożenie nie tylko dla podpalacza, ale również dla przypadkowych osób oraz strażaków. W pożarach giną również zwierzęta, zarówno te większe, jak i mniejsze – ptaki, owady, płazy, gady oraz organizmy glebowe.

Podczas spalania do atmosfery przedostaje się szereg trujących związków chemicznych. Prowadzi ono też do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.

Wypalając trawę niszczysz swoją ziemię i otaczające Cię środowisko!

Wypalanie traw jest prawnie zabronione

Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie ludzkie, można trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat.

Bądź odpowiedzialnym obywatelem, nie wypalaj traw!

Więcej na stronie Nadleśnictwa.

wydrukuj wydrukuj