Pole, po którym jedzie maszyna rolnicza opryskująca rosnące zboże.

Gmina Suchy Las informuje, iż zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych (nie stanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się – tak jak w 2020 roku – TYLKO przez aplikację publiczną, bez udziału Komisji.

W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR. W rozporządzeniu wprowadzono publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do niej podpisem zaufanym składa wniosek o szacowanie strat w uprawach rolnych, w których Klimatyczny Bilans Wodny w danym okresie wskazuje na możliwość spadku planów w związku z suszą.

Wniosek można złożyć przez stronę Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

wydrukuj wydrukuj