balony na niebieskim niebie

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” od nowego 2023 roku prowadzony jest przez Referat Ochrony Środowiska i mieści się w Urzędzie Gminy Suchy Las przy ul. Szkolnej 13.

Punkt czynny jest 2 dni w tygodniu, w poniedziałki od 12:00 do 17:00 oraz w piątki od 8:00 do 13:00.

Nowy nr tel. to 61 8926 543.

Nowy adres e-mail do punktu: [email protected].

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym konsultant będzie między innymi:

  • udzielał informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie;
  • wspierał Wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie;
  • pomagał Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
wydrukuj wydrukuj