Na zdjęciu Mariusz Wiśniewski zastępca prezydenta miasta Poznania, wójt gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera, Starosta poznański Jan Grabkowski.

Wczoraj miało miejsce uroczyste  i ważne zarówno dla samorządowców, jak i dla mieszkańców  podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim, Miastem Poznań oraz Gminą Suchy Las w sprawie realizacji projektu pn.: „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”.

Porozumienie zostało podpisane przez: Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego, Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania Mariusza Wiśniewskiego oraz Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojterę.

W podpisanym dokumencie zostały uwzględnione następujące zadania:

  • zaprojektowanie wiaduktu drogowego w ciągu ul. Sucholeskiej nad linią kolejową wraz z likwidacją przejazdu drogowo-kolejowego, parkingiem P&R, ścieżką rowerową oraz dowiązaniem do nowo projektowanego przystanku kolejowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej;
  • zaprojektowanie wiaduktu drogowego w ciągu ul. Biskupiskiej nad linią kolejową wraz z likwidacją przejazdu drogowo-kolejowego;
  • zaprojektowanie powiązania drogowego pomiędzy ul. Sucholeską, wiaduktem Narutowicza i ul. Szymanowskiego.

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak potrzebna jest przebudowa krajobrazu drogowego w północnej części miasta Poznania, a południowej części gminy Suchy Las – mówił podczas spotkania wójt Grzegorz Wojtera.  – Natomiast idea ta musiała zostać wsparta rzeczywistym partnerstwem uczestników tego odważnego i ważnego projektu. Taką szansą okazała się dla Gminy współpraca w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań, którego partnerstwo i kompleksowość działań jest naczelną zasadą, pozwalającą na realizację projektów, które w wersji solowej byłyby niemożliwe ani do skoordynowania, ani do przeprowadzenia. Dlatego szczególne podziękowania dla władz stowarzyszenia, które kierowane jest przez Pana Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego jako wiceprezesa oraz dla Pana Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka jako prezesa tego stowarzyszenia.

Wójt Grzegorz Wojtera podziękował Staroście Poznańskiemu i Prezydentowi Miasta Poznania także za to, że obdarzyli sucholeski samorząd zaufaniem i podpisując porozumienie ustanowili  Gminę Suchy Las liderem tego ważnego projektu.

Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie wszystkim osobom, które brały udział w niezliczonej ilości spotkań, konsultacji, wymianie dokumentacji, przedstawianiu projektów, koncepcji, analiz, wizualizacji. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy Suchy Las oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Poznania, Starostwa Powiatowego, którzy włączyli się w proces przygotowania tego dokumentu – mówił Wójt.

Zgodnie z informacją przedstawioną podczas spotkania, dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem porozumienia, ma zostać wykonana do końca 2023 roku.

Więcej zdjęć na FB Gminy Suchy Las.

IMG 7170 min 466x350 - Trójstronne porozumienie podpisane. Rozpoczyna się etap projektowy m.in. dla wiaduktu drogowego w ciągu ul. Sucholeskiej
wydrukuj wydrukuj