Projekt regionalnego planu transportowego dla wlkp do 2030

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu opracowuje projekt Regionalnego planu transportowego dla województwa wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku.

Zakończono etap uwarunkowań i diagnozy stanu, który pozwolił zidentyfikować podstawowe wyzwania oraz określić strategiczne cele rozwoju regionalnego systemu transportowego. Zachęcamy do zapoznania się z obecnym etapem projektu oraz składania uwag i wniosków.

Projekt planu oraz informacje w sprawie składania uwag i wniosków znajdują się na stronie wbpp.poznan.pl

wydrukuj wydrukuj