Solidarni z Ukrainą - informacje

W dniu 16 marca 2022r. rozpoczniemy umawianie wizyt na nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy. Należy pamiętać, że numer PESEL nadaje się osobom, które nie zamierzają przemieszczać się już do innych państw.

Umawianie wizyty:

 • telefonicznie 61-8926-250 lub 61-8926-278, w poniedziałki od 8.00-17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00-15.00
 • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów (parter budynku Urzędu przy ul. Szkolnej 13 w Suchym Lesie).

Kto może złożyć wniosek:

 • obywatel Ukrainy,
 • małżonek obywatela Ukrainy, nie posiadający obywatelstwa ukraińskiego,
 • obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka oraz jego rodzina,

którzy przybyli na terytorium Polski z powodu działań wojennych w Ukrainie w okresie od 24 lutego 2022 r., bezpośrednio z terenu Ukrainy.

Potrzebne dokumenty:

 • wniosek o nadanie numeru PESEL wypełniony w alfabecie łacińskim

Wniosek w języku ukraińskim (PDF, 519 KB)

Wniosek w języku rosyjskim (PDF, 550 KB)

 • dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość (np. paszport lub inny dokument podróży, Karta Polaka, inny dokument ze zdjęciem, dokument potwierdzający urodzenie). Jeżeli nie masz takiego dokumentu konieczne będzie złożenie oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej)
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35*45 (szerokość*wysokość) oraz spełniająca inne wymagania z ustawy o dowodach osobistych

Miejsce i sposób złożenia wniosku:

Osobiście w dowolnym urzędzie gminy.

Procedura:

 • umówienie wizyty i stawienie się osobiście w umówionym dniu i godzinie w urzędzie gminy
 • przyniesienie wypełnionego wniosku, zdjęcia i potrzebnych dokumentów
 • pobranie odcisków palców od osób, które ukończyły 12 rok życia
 • złożenie własnoręcznego podpisu w obecności urzędnika (na wniosku w określonym miejscu). Za osoby niepełnoletnie wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd lub osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem).
 • wydanie dokumentu o nadaniu numeru PESEL
 • przewidywany czas wizyty w Urzędzie 30-60 minut/osobę

Opłaty:

Brak opłat za wydanie dokumentu o nadanie numeru PESEL.

Usługi dodatkowe /fakultatywne we wniosku o nadanie numeru PESEL:

Założenie profilu zaufanego (jest to cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu. W Internecie pełni tę samą funkcję, co dokument tożsamości i Pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego kierowanego do administracji publicznej podpisem, który jest równoważny prawnie z podpisem własnoręcznym. Potrzebujesz do założenia profilu adres email oraz musisz być posiadaczem telefonu komórkowego.

Data sporządzenia: 15.03.2022r.


16 березня 2022 року. ми розпочнемо запис для присвоєння номера PESEL біженцям з України. Слід пам’ятати, що номер PESEL присвоюється людям, які не мають наміру переїжджати в інші країни.

Записатися на прийом можна:

 • за телефонами 61-8926-250 або 61-8926-278, по понеділках з 8.00-17.00, з вівторка по п’ятницю  з 7.00-15.00
 • особисто в Офісі обслуговування клієнтів (перший поверх офісної будівлі за адресою вул. Szkolna 13 в Suchy Las).

Хто може подати заявку:

 • громадянин України,
 • дружина/чоловік громадянина України, яка/який не має українського громадянства,
 • громадянин України, який має Картку поляка та його сім’я,

які прибули на територію Польщі у зв’язку з бойовими діями в Україні в період з 24 лютого 2022 року безпосередньо з території України (перетнули польсько-український кордон).

Необхідні документи:

 • заява на присвоєння номера PESEL, заповнена латинським алфавітом (згідно паспортних даних)

заява українською мовою (PDF, 688 KB)

заява російською мовою (PDF, 550 KB)

 • документ, який підтверджує дані, які ви надаєте в заяві, включаючи вашу особу (наприклад, закордонний паспорт або інший проїзний документ, карту поляка, інший документ з фотографією (український паспорт старого зразка, id карта, свідоцтво про народження). Якщо у вас немає такого документа , необхідно буде подати заяву (під страхом кримінальної відповідальності)
 • кольорова фотографія з розмірами 35*45 (ширина*висота), яка відповідає іншим вимогам Закону про посвідчення особи

Місце і спосіб подачі заявки:

 • особисто в будь-якому муніципальному офісі (уряд гміни)

Процедура:

 • записатися на прийом і з’явитися особисто в обумовлений день і час в муніципальній офісі (уряді гміни)
 • принести заповнену заяву, фото та необхідні документи
 • зняти відбитки пальців у осіб старше 12 років
 • підписати заяву в присутності посадової особи (в конкретному місці). За неповнолітніх заяву подає однин з батьків, опікун, куратор, тимчасовий опікун призначений судом або особа, яка фактично веде опіку над дитиною).
 • видача документа про присвоєння номера PESEL
 • поредбачуваний час відвідування уряду 30-60 хвилин / особа

Оплати:

Відсутня оплата за видачу документа для присвоєння номера PESEL

Додаткові / необов’язкові послуги в заяві для присвоєння номера PESEL:

 • налаштування довіреного профілю (це цифровий інструмент, який дозволяє займатися офіційними справами онлайн, не виходячи з дому. В інтернеті він виконує ту ж функцію, що і документ, що посвідчує особу, і дозволяє підписати електронний документ, адресований державному управлінню, з підписом, який юридично еквівалентний власноручному підпису.  Для створення профілю Вам потрібна адреса електронної пошти і мобільний телефон.

Дата створення: 15.03.2022 р.

wydrukuj wydrukuj