logotypy unijne 893x91 - Szkoły kompetencji w Gminie Suchy Las

Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie dla projektu pt.:

Szkoły kompetencji w Gminie Suchy Las

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 31 marca 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

Głównym celem projektu jest: podniesienie wiedzy i kompetencji 808 uczniów, w tym
o specjalnych potrzebach – w zakresie matematyki i informatyki, podniesienie kompetencji 26 nauczycieli (21K) oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych 4 szkół na terenie gminy Suchy Las w okresie od 31.03.2020 do 30.09.2021 r.

Wartość projektu: 607 092,79 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 570 541,38 zł

wydrukuj wydrukuj