logotypy funduszy unijnych LGD Kraina Trzech Rzek - Zagospodarowanie działki na terenie Parku w Zielątkowie, gmina Suchy Las (A) i integracja mieszkańców Zielątkowa
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

W 2021 r. Gmina Suchy Las otrzymała dofinansowanie na realizację zadanie

pn. „Zagospodarowanie działki na terenie Parku w Zielątkowie, gmina Suchy Las (A) i integracja mieszkańców Zielątkowa”.

Głównym celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niskoemisyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Zielątkowo, poprzez budowę asfaltowej ścieżki na terenie Parku w Zielątkowie, rozwój więzi międzyludzkich poprzez organizację warsztatów recyklingowych podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców oraz organizację spotkań Nordic-Walking zachęcających do aktywnego spędzania wolnego czasu w czasie trwania projektu grantowego.

Wartość realizowanego zadania: 65 595,06 zł wartość grantu 28 842,00 zł

Operacja realizowana w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność przez LGD Kraina Trzech Rzek

Współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

wydrukuj wydrukuj