widok z góry na węzeł drogowy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dotyczącą realizacji drogi ekspresowej S11 Poznań – Oborniki. Wskazany w niej został wynikowy wariant przebiegu trasy o długości około 22 km.

Na odcinku przebiegającym przez gminę Suchy Las przewidziano węzeł drogowy Chludowo umożliwiający zapewnienie połączenia komunikacyjnego z planowaną drogą ekspresową S11. Następnie trasa będzie przebiegać po zachodniej stronie miejscowości Chludowo pomiędzy linią kolejową nr 354 i istniejącą drogą krajową nr 11, omijając Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las. Projektowany przebieg łączy się przez węzeł Poznań Północ z istniejącym odcinkiem drogi ekspresowej S11. 

Teraz wykonawca (AECOM Polska) przystąpi do opracowania Koncepcji programowej. Po zakończeniu tego etapu, mając zapewnione finansowanie inwestycji, GDDKiA będzie mogła ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy w systemie Projektuj i buduj. Podpisanie umowy na realizację obecnie przewiduje się na 2023 r. Samo rozpoczęcie robót dla przedmiotowej inwestycji planowane jest na koniec 2024 r. Koszt budowy szacowany jest na ok. 1,5 mld zł.

Więcej na stronie GDDKiA Oddział Poznań.

wydrukuj wydrukuj