Logo w kolorze niebieskim z napisem: czyste powietrze zdrowy wybór. Twój wybór!

Urząd Gminy Suchy Las zaprasza właścicieli nieruchomości w Biedrusku do punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Punkt konsultacyjny w Biedrusku będzie otwarty 26 maja 2022 r. w godz. 14-18 w Domu Osiedlowym, (ul. Zjednoczenia 4).

W ramach punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” zostaną przedstawione informacje o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, w tym między innymi o wysokości możliwego dofinansowania, pracach, które podlegają dofinansowaniu oraz określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych.

W ramach punktu konsultacyjnego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będzie można pobrać i złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. W poprawnym wypełnieniu deklaracji pomoże obecny na miejscu Pracownik Referatu Ochrony Środowiska.

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Za brak złożenia deklaracji ustawodawca przewidział kary.

czyste powietrze - Czyste Powietrze - punkt konsultacyjny w Biedrusku
wydrukuj wydrukuj