Pamiętaj, złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynku

Od lipca ubiegłego roku tylko niespełna 1/3 właścicieli budynków w gminie Suchy Las złożyła deklarację o źródle ogrzewania nieruchomości do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. To mało – podkreśla pracownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Suchy Las i przypomina, że za brak złożenia deklaracji w ustawowych terminach ustawodawca przewidział kary finansowe.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z listopada 2020 roku,  właściciel/zarządca budynku zasilanego przez źródło ciepła lub spalania paliw  do 1MW,  takie jak: piec, pompa ciepła, kominek etc., od 1 lipca 2021 roku zobowiązany jest do złożenia deklaracji o sposobie ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Przepisy wskazują również, do kiedy należy spełnić ustawowy obowiązek. W przypadku źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku, deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 roku. Natomiast deklarację dotyczącą źródeł ciepła uruchomionych od 1 lipca 2021 roku należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania lub spalania paliw.

Właściciel/zarządca budynku, który posiada profil zaufany lub dowód osobisty, deklarację do bazy CEEB może złożyć poprzez Internet – logowanie na stronie ceeb.gov.pl.

Deklarację można także złożyć osobiście w Urzędzie Gminy lub przesłać ją do urzędu listownie (Urząd Gminy Suchy Las, 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13).

Deklaracja A 2022 (PDF, 260 KB)

Deklaracja B 2022 (PDF, 190 KB)

ceeb w pigulce ulotka a5 - Pamiętaj, złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków! Termin do 30 czerwca 2022 r.

wydrukuj wydrukuj