PUNKT KONSULTACYJNY kopia 1 616x350 - Punkt konsultacyjny CEEB i "Czyste powietrze" podczas Dni Gminy

W najbliższą sobotę, tj. 25 czerwca, odbędą się Dni Gminy Suchy Las, podczas których pracownicy Referatu Ochrony Środowiska będą udzielać wsparcia z zakresu programu “Czyste Powietrze” oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Punkt konsultacyjny będzie działał w godz. 16:30-18:30 na stoisku Gminy Suchy Las. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

W ramach punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” zostaną przedstawione informacje o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie, w tym między innymi o wysokości możliwego dofinansowania, prac, które podlegają dofinansowaniu oraz określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych.

W ramach punktu konsultacyjnego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będzie można pobrać i złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. W poprawnym wypełnieniu deklaracji pomoże obecny na miejscu konsultant. Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

wydrukuj wydrukuj