logotypy unijnePPGR 893x188 - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Gmina Suchy Las realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
“Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 1848/2022
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia REACT-EU 
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dofinansowanie otrzymano na: zakup sprzętu komputerowego dla 38 dzieci z terenu gminy Suchy Las, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem mieszkańców.

Celem projektu jest wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym poprzez dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a pozostałymi.

Planowane efekty projektu: usprawnienie zdalnej nauki oraz realizacji obowiązków szkolnych przez dzieci poprzez przeciwdziałanie deficytom sprzętu komputerowego i utrudnieniom w dostępie do Internetu na terenach popegeerowskich.

Wartość projektu: 95 000,00 zł.

Dofinansowanie: 100%.

PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
wydrukuj wydrukuj