Gmina Suchy Las w kwietniu 2023 r. podpisała umowę o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację zadania pn. Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych, gmina Suchy Las.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie gminy Suchy Las.

W ramach projektu:

  • wybudowano wyniesione przejście dla pieszych na ul. Jagodowej,
  • wybudowano wyniesione przejście dla pieszych na ul. Szkolnej,
  • wybudowano nowe wyniesione przejście dla pieszych na ul. Poziomkowej,
  • wybudowano wyniesione przejście dla pieszych oraz nowy próg zwalniający na ul. Szkółkarskiej.

Całkowita wartość projektu: 103 831,00 zł.

Wartość dofinansowania: 88 256,35 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

logo 2 - Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych, gmina Suchy Las

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach
lub nadużyciach finansowych

Gmina Suchy Las, jako beneficjent projektu współfinansowanego w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, Oś Priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych, gmina Suchy Las”

nr umowy POIS.03.01.00-00-00-0275/22-00  

informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.   

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi:

  1. adresu e-mail: naduż[email protected] lub
  2. formularza: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ 
wydrukuj wydrukuj