złączone 4 pomarańczowe puzzle w kształcie ludzików

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: OS.526.36.2023.

Rodzaj zadania publicznego:  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.).

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Tytuł zadania publicznego: Aktywizacja i promocja KGW poprzez organizację spotkań, szkoleń dla członkiń i wykonywanie przedmiotów typu handmade, eko oraz finansowanie bieżących wydatków koła.

Nazwa oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich w Złotkowie, ul. Lipowa 8, 62-002 Złotkowo.

Termin realizacji zadania: 07.09.2023 r. – 25.11.2023 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 04.09.2023 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

wydrukuj wydrukuj