Na zdjęciu kolorowe koperty

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: OS.526.37.2023.

Rodzaj zadania publicznego:  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.).

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Suchy Las w 2023 r.

Tytuł zadania publicznego: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów w miejscowości Golęczewo. Dyscyplina sportowa piłka nożna.

Nazwa oferenta:
Golęczewski Klub Sportowy w Golęczewie, ul. Dworcowa 59 62-001 Golęczewo.

Termin realizacji zadania: 11.09.2023 r. – 10.12.2023 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 07.09.2023 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

wydrukuj wydrukuj