Na zdjęciu kolorowe koperty

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: OS.526.38.2023.

Obszar zadania publicznego:  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.).
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Rodzaj zadania publicznego: Organizacja spektaklu taneczno-muzycznego w Suchym Lesie pod nazwą Katarzynki-czyli kawalerowie też mają swoje Andrzejki.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie”.

Termin realizacji zadania: 02.11.2023 r. – 15.12.2023 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 26.09.2023 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

wydrukuj wydrukuj