Na zdjęciu kolorowe koperty

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: OS.526.43.2023.

Rodzaj zadania publicznego:  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Nauka, szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie.

Tytuł zadania publicznego: Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie/Partnerstwo dla pokoju, stabilizacji i wspólnej przyszłości w Europie.

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie Unia Polsko-Ukraińska, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa.

Termin realizacji zadania: 03.11.2023 r. – 29.12.2023 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 03.11.2023 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Wójt Gminy Suchy Las

wydrukuj wydrukuj