Na zdjęciu kolorowe koperty

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: OS.526.53.2023
Rodzaj zadania publicznego:  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571).
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
Tytuł zadania publicznego: Aktywna Pewność Siebie-Ferie 2024.
Nazwa oferenta: Fundacja Fucco, ul. Drożdżyńskiego 15, 64-125 Poniec.
Termin realizacji zadania: 11.02.2024-16.02.2024.
Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 16.01.2024 r.

wydrukuj wydrukuj