Baner z napisami otwarty konkurs ofert i symbolem i w kolorach niebieskich.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Suchy Las w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Suchy Las w 2024 roku znajdują się w załączonych dokumentach.wydrukuj wydrukuj