Na zdjęciu kolorowe koperty

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: OS.526.3.2024.

Rodzaj zadania publicznego:  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571). Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Tytuł zadania publicznego:  Dzień Kobiet – spotkanie integracyjne dla mieszkańców i mieszkanek Biedruska.

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie Biedrusko, ul. 1 Maja, 62-003 Biedrusko.

Termin realizacji zadania: 01.03.2024-31.03.2024.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 04.03.2024 r.

Wójt Gminy Suchy Las

wydrukuj wydrukuj