Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Tytuł zadania publicznego: Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko-Gmina Suchy Las

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Biedrusko, ul. 1 Maja, 62-003 Biedrusko

Termin realizacji zadania: 18.03.2024-15.06.2024

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 6.000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 12.03.2024 r.

wydrukuj wydrukuj