Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego: Aktywizacja i promocja KGW poprzez organizację zajęć fizycznych (joga i zdrowy kręgosłup)

Nazwa oferenta:
Koło Gospodyń Wiejskich w Złotkowie Złote Złotkowo, ul. Lipowa 8, 62-002 Złotkowo

Termin realizacji zadania: 18.03.2024-15.06.2024

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 3.000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 13.03.2024 r.

wydrukuj wydrukuj