Rodzaj zadania publicznego: (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Tytuł zadania publicznego: Koncert MAGNIFICAT Antoniego Vivaldiego w 10. rocznicę powstania chóru Cantus Familiaris

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca “Chludowianie”, ul. Dworcowa 11, 62-001 Chludowo

Termin realizacji zadania: 02.04.2024-19.04.2024

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 10.000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 14.03.2024 r.

wydrukuj wydrukuj