Rodzaj zadania publicznego:  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Tytuł zadania publicznego: Koncert Galowy – Wieczór z Wojciechem Bogusławskim z okazji 230 rocznicy wystawienia sztuki “Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie im. Wojciecha Bogusławskiego i Romana Dmowskiego, ul. Łagiewnicka 2, 62-001 Chludowo

Termin realizacji zadania: 18.03.2024-30.04.2024

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 10.000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 14.03.2024 r.

wydrukuj wydrukuj