Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego: 4 Pory Roku w kajaku: Wiosna-Lato

Nazwa oferenta:
Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Warta, ul. Strzeszyńska 190, 60-479 Poznań

Termin realizacji zadania: 01.04.2024 r. – 16.06.2024 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 10.000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 25.03.2024 r.

wydrukuj wydrukuj