Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego: Organizacja międzynarodowego seminarium Aikido Shihan Vriesman dla członków Stowarzyszenia w tym mieszkańców Gminy Suchy Las

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Aikido Shin Doju, os. Wichrowe Wzgórze 10/114, 61-674 Poznań

Termin realizacji zadania: 06.04.2024 r. – 30.04.2024 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 5.000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 25.03.2024 r.

wydrukuj wydrukuj