Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego: Integracja lokalnej społeczności OSP oraz integracja i edukacja wędkarska.

Nazwa oferenta: Wojskowe Stowarzyszenie Wędkarskie CZATA Biedrusko, ul. Zjednoczenia 4, 62-003 Biedrusko

Termin realizacji zadania: 11.05.2024-02.06.2024

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 5.000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 11.04.2024 r.

wydrukuj wydrukuj