hands 20333 1280 525x350 - Suchy Las w Programie Partnerstwa PAFW

Miło nam zakomunikować, że dzięki aktywności społeczności lokalnych z naszej gminy dostaliśmy zaproszenie do uczestnictwa w programie Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), z którego z przyjemnością skorzystaliśmy!

Lokalne Partnerstwa PAFW są programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program Lokalne Partnerstwa PAFW polega na utworzeniu tzw. Grupy Inicjatywnej złożonej z beneficjentów różnych programów PAFW. Tworzą oni koalicje partnerów z udziałem samorządów, biznesu i mediów na rzecz projektów służących budowie dobra wspólnego, na które mogą otrzymać grant w wysokości do 100 tys. zł. Partnerskie projekty realizowane są w oparciu o metodę animacji społeczności lokalnych, która wypracowana została w Programie.

Beneficjentami programów PAFW z naszej gminy, które otrzymały zaproszenie do Programu, są:

  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek (Ośrodek Działaj Lokalnie),
  • NOWYMODEL – fundacja (Uniwersytety Trzeciego Wieku),
  • Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Biedrusku (Szkoła Ucząca Się),
  • Suchy Las – grupa nieformalna (Zielony Lider),
  • Anna Ohirko (LIDERZY PAFW).

Cieszymy się, że aktywność naszych mieszkańców może zaprocentować kolejnymi, zapewne bardzo ciekawymi projektami, których beneficjentami będziemy my wszyscy!

wydrukuj wydrukuj