AKRO FLY

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: „Letnie Wariacje” – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Suchy Las.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Klub Sportowy AKRO FLY, ul. Kraterowa 10a/2,  62-002 Suchy Las

Termin realizacji zadania: 28.07.2024-09.08.2024

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 10.000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 01.05.2024 r.

BASKET TEAM SUCHY LAS

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Gminie Suchy Las w formie obozu koszykarskiego.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Basket Team Suchy Las,  ul. Obornicka 104,  62-002 Suchy Las

Termin realizacji zadania: 21.06.2024-31.08.2024

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 10.000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 01.05.2024 r.

UKS GIMNAZJON

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich w dniach 24-28.06.2024 dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Suchy Las.

Nazwa oferenta: Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las

Termin realizacji zadania: 24.06.2024-28.06.2024

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 10.000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 01.05.2024 r.

wydrukuj wydrukuj