litera i w kołku na niebieskim tle.

Dział  Oczyszczania  Ścieków Aquanet S.A. informuje, w związku z planowym remontem  na  Oczyszczalni  Ścieków  w  Chludowie  zamknięty zostanie punkt zlewny ścieków dowożonych.

Termin zamknięcia punktu zlewnego: 6-9 maja oraz 13-16 maja 2024 r.

wydrukuj wydrukuj