Logo wydarzenia i organizatora

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza 26-28 czerwca na IX Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP).

Celem Forum Inicjatyw Pozarządowych jest spotkanie osób zaangażowanych, organizacji społecznych, sektora obywatelskiego oraz przedstawicieli władz publicznych. Podczas tegorocznego OFIP planowane są projektowanie działań w obszarach wspólnych dla wszystkich organizacji, wymiana doświadczeń oraz dyskusje nad dalszym rozwojem sektora obywatelskiego.

Zachęcamy do uczestnictwa w OFIP-ie (rejestracja uczestników rusza 7 maja poprzez formularz na stronie www.ofip.eu).

Tegoroczny OFIP to trzydniowe wydarzenie podzielone na dwie części:

  • 26 czerwca – Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Europy Środkowo-Wschodniej – sesje w języku angielskim z udziałem organizacji z regionu Europy (tłumaczone symultanicznie);
  • 27 i 28 czerwca – Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych – z programem ogólnopolskim i międzynarodowym. W programie Forum zawarte są sesje i warsztaty zgłoszone przez organizacje, Targi Wsparcia oraz III Forum Doradztwa Lokalnego.

Jeszcze do 9 maja organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje propozycje tematów sesji (formularz na stronie www.ofip.eu).

Tematyka tegorocznej edycji skupia się wokół tożsamości i wartości sektora obywatelskiego, rzecznictwa i dobrego prawa dla NGO, pracy w organizacjach pozarządowych, odporności i stabilności organizacji oraz współpracy z samorządem i innymi sektorami.

IX OFIP jest wydarzeniem nieodpłatnym, osoby uczestniczące organizują we własnym zakresie jedynie koszty przejazdu i noclegu. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona.

IX OFIP-owi towarzyszy kampania ogólnopolska na rzecz organizacji pozarządowych #todziała.

wydrukuj wydrukuj