Logo Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek

Premie na start, nowe miejsca pracy i wspieranie działalności społecznej mieszkańców – czyli co nowego w LGD Kraina Trzech Rzek.

Poniżej przedstawiamy skrót informacji z działalności Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek, której gmina Suchy Las jest członkiem, w pierwszej połowie 2020 roku. 

Nowe firmy

W 2019 roku Rada LGD wybrała do finansowania wnioskodawców, którym przyznano premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Limit naboru wynosił 350 000 zł, co wystarczyło na przyznanie 7 premii po 50 000 zł. Obecnie zakończono etap podpisywania umów z o przyznaniu pomocy. W wyniku tego naboru na naszym terenie powstało 7 nowych działalności gospodarczych. Nowi przedsiębiorcy mogą przeznaczyć dotacje na inwestycje w powstające firmy.

W bieżącym roku w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) powstały firmy w ramach następujących operacji:

  1. Uczciwa Słodycz – firma zajmująca się m. in. konfekcjonowaniem i sprzedażą miodu.
  2. Ekologiczna turystyka wodna, która będzie zajmować się wynajmem łodzi turystycznej i organizowaniem rejsów.
  3. Podjęcie działalności gospodarczej i zakup niezbędnych urządzeń w celu uruchomienia usług sprzątania “Eko-clean” – usługi sprzątania w Gminie Ryczywół i okolicach.
  4. Czyszczenie i regeneracja filtrów DPF, FAP, CAT w samochodach osobowych – zakład powstający w Suchym Lesie.
  5. Fitness AmbulanceRS – firma zajmująca się organizowaniem i prowadzeniem treningów fitness take np. w firmach.
  6. Kuchnia Cateringowa – wyposażenie firmy zajmującej się przygotowaniem cateringu na imprezy okolicznościowe.
  7. Ekonocowanie w Radomiu – oferta noclegów turystycznych w Radomiu – w Gminie Ryczywół.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Nabór dofinansowań na rozwijanie działalności gospodarczej

Działania LGD Kraina Trzech Rzek w pierwszym półroczu 2020 były skupione przede wszystkim na wsparciu przedsiębiorców rozwijających swoje firmy. Przeprowadzony w grudniu nabór wniosków spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Do biura LGD wpłynęły 33 wnioski o dofinansowanie na kwotę ponad dwukrotnie przekraczającą zaplanowany budżet naboru. LGD udzieliła wsparcia firmom prowadzącym działalność od co najmniej roku. Warunkiem otrzymania pomocy jest utworzenie co najmniej jednego, nowego miejsca pracy. Pomoc polega na refundacji do 70%, poniesionych na inwestycje w firmie, kosztów.

Rada LGD wybrała do finansowania 22 wnioski, które zmieściły się w dostępnym limicie środków. Po weryfikacji wniosków przez Zarząd Województwa, zostaną zawarte umowy z wnioskodawcami. W wyniku uzyskanych dotacji powstaną nowe miejsca pracy dla mieszkańców naszego obszaru, a firmy otrzymają środki na inwestycje.

Nabory na Granty dla organizacji pozarządowych

Nabory na rozwój infrastruktury rekreacyjnej 2 1 622x350 - Co nowego w LGD Kraina Trzech Rzek?

Już po wakacjach w Lokalnej Grupie Działania będziemy ogłaszać nabory wniosków o dofinansowania w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej. Dofinansowania w wysokości od 5 do 50 tysięcy złotych, bez wkładu własnego, będą mogły otrzymać między innymi organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne itp.) działające na terenie naszej LGD. Limit naboru, który odbędzie się we wrześniu, wynosi 311 790 zł.

Kolejne nabory będą dotyczyć:

  • remontu zabytków (konkurs) – 370 528 zł
  • budowy i przebudowy ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej (grant) – 200 000 zł

Promocja obszaru

Rajd do Śnieżycowego Jaru (Gmina Murowana Goślina)

Rajd do Śnieżycowego Jaru 524x350 - Co nowego w LGD Kraina Trzech Rzek?

Tradycją stało się coroczne witanie wiosny w Rezerwacie Śnieżycowy Jar. Promujemy w ten sposób nasze cenne dziedzictwo przyrodnicze oraz aktywną turystykę. 7 marca, we współpracy ze Stowarzyszeniem NW Włóczykije, zorganizowaliśmy kolejny Rajd Pieszy do Rezerwatu Przyrody Śnieżycowy Jar. Było to ostatnie wydarzenie, które zorganizowaliśmy na kilka dni przed ogłoszeniem zagrożenia epidemicznego.

Mimo kapryśnej pogody blisko 40 osób przybyło na miejsce startu w Uchorowie. Po przywitaniu i krótkiej rozgrzewce wyruszyliśmy w trasę. Pogoda zachęcała do szybkiego marszu, przez błotniste ścieżki przeszliśmy do Śnieżycowego Jaru, aby zachwycić się urokliwym widokiem kwitnącej śnieżycy. Rajd zakończyliśmy w Starczanowie. Każdy z uczestników posilił się gorącą zupą, ciastem, kawą i herbatą.

Warsztat refleksyjny

19 lutego odbył się coroczny warsztat refleksyjny, dotyczący realizacji LSR i działań LGD w roku 2019.

DSC 0301 - Co nowego w LGD Kraina Trzech Rzek?

W warsztacie uczestniczyli pracownicy Biura, członkowie Zarządu i Rady LGD oraz Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia. Podczas warsztatu omówiono przebieg realizacji finansowej i rzeczowej Strategii, osiąganie wskaźników zaplanowanych na 2. kamień milowy, jakość kryteriów i procedur – zweryfikowano ich zrozumiałość i skuteczność. Na podstawie wyników ewaluacji oceniono jakość pracy biura oraz organów LGD. Uczestnicy wypracowali także rekomendacje do zmian Lokalnych Kryteriów dotyczących wyboru Grantobiorców oraz oceny wniosków składanych w ramach konkursu na remont zabytków.

Raport ewaluacyjny z realizacji LSR za 2019

Prezentacja Warsztat Refleksyjny 2020 r. 

Powitanie lata w Krainie Trzech Rzek

Zapraszamy wszystkich członków LGD na spływ tratwami!

plakat 622x350 - Co nowego w LGD Kraina Trzech Rzek?

Mimo niesprzyjających warunków związanych z zagrożeniem powodowanym przez koronawirusa, postanowiliśmy nie poddawać się i z zachowaniem niezbędnych warunków sanitarnych kontynuować tradycję wspólnego witania lata w Krainie Trzech Rzek!

Zapraszamy na spływ, który odbędzie się 11 lipca. Startujemy o godzinie 9:00 z przystani Kowale i płyniemy do Stobnicy. Po drodze zwiedzamy salkę edukacyjną w Kiszewie. Na zakończenie przewidzieliśmy poczęstunek na przystani w Obornikach.

Pozostała działalność

Działaj lokalnie

Gala Działaj loklanie 1024x683 1 622x350 - Co nowego w LGD Kraina Trzech Rzek?

Na początku roku z ogromną radością informowaliśmy o przyjęciu naszego stowarzyszenia do Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie.

Prezes LGD Małgorzata Najdek i Wiceprezes LGD Magdalena Przystałowska wzięły udział w ogólnopolskim szkoleniu dla osób zaangażowanych w realizację działań Ośrodków Działaj Lokalnie. Podczas uroczystej Gali Społecznik Roku, na której zostały wręczone nagrody dla osób wybitnie działających na rzecz innych, wręczono nam certyfikat Ośrodka Działaj Lokalnie.

Nabór wniosków

103599915 1584824678351431 2215723394589956203 n - Co nowego w LGD Kraina Trzech Rzek?

W pierwszej połowie czerwca odbyły się spotkania informacyjne skierowane dla mieszkańców i organizacji z terenu Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek, chcących ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie.

Cały czerwiec trwał nabór dla organizacji społecznych i grup nieformalnych na realizację inicjatyw społecznych. Dofinansowania w wysokości do 3 000 zł zostaną rozdysponowane na najlepsze projekty, które aktywizują lokalne społeczności, przyczyniają się do rozwiązania konkretnego problemu lub zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Dofinansowane w tym roku projekty powinny przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii w różnych obszarach – sportu, edukacji, kultury czy oświaty.

3e3283571e6c4e4cdb54cbfa3be319b4b91aee31 893x240 - Co nowego w LGD Kraina Trzech Rzek?
wydrukuj wydrukuj