Bieżnia lekkoatletyczna przy Szkole Podstawowej numer 1 w Suchym Lesie
SKM_C25821101815490


O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj.  Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie Gminy Suchy Las, w tym również kluby sportowe zrzeszone w polskich związkach sportowych, szkolące zawodników w ramach posiadanej licencji w sporcie, w ramach którego złożono wniosek o dofinansowanie projektu.  

Termin i miejsce składania wniosków: do dnia 14 października 2021 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13 (decyduje data wpływu).

SKM_C25821100813490

Zarzadzenie-nr-137-2021

wydrukuj wydrukuj