Znak drogowy - uwaga.

Urząd Gminy Suchy Las otrzymał informacje, że na terenie naszej gminy pojawiły się osoby powołujące się na Program „Czyste Powietrze” oraz na współpracę z Urzędem Gminy Suchy Las, które przychodzą do domów i próbują wyłudzić informacje o zainstalowanym źródle ciepła oraz oferują usługę jego wymiany.

Nieuczciwe osoby mogą przekazywać nieprawdziwe informacje co do konieczności wymiany źródła ciepła, oraz oferować słabej jakości produkty i usługi.

Urząd Gminy Suchy Las nie współpracuje z żadnym podmiotem w sprawie wizyt bezpośrednio w domach mieszkańców naszej gminy.

Jeśli są Państwo zainteresowani Programem „Czyste Powietrze” zalecamy skorzystać z Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze, prowadzonego przez Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Suchy Las.

Punkt konsultacyjno-informacyjny jest czynny w poniedziałki w godzinach 12:00-17:00 oraz w piątki w godzinach 10:00-15:00.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 618-926-543 oraz adres mail: [email protected].

Zapraszamy również na dyżury Punktu w terenie:

wydrukuj wydrukuj