Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: OS.526.2.2024
Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Tytuł zadania publicznego: Aktywna pewność siebie – zajęcia sportowe z elementami samoobrony
Nazwa oferenta: Fundacja Fucco, ul. Drożdżyńskiego 15, 64-125 Poniec
Termin realizacji zadania: 01.03.2024 – 31.03.2024
Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 3.000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 19.02.2024 r.

wydrukuj wydrukuj