Wójt Gminy Suchy Las ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Suchy Las na lata 2023-2025”.

Szczegóły ogłoszenia w załączonych dokumentach:

wydrukuj wydrukuj