Na zdjęciu las.

Gmina włączyła się do działań zainicjowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu.

Tomasz Lisowski, Zastępca Kierownika Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy będzie reprezentował naszą Gminę w Zespole zadaniowym, którego celem będzie wypracowanie i przedstawienie listy obszarów leśnych, skupionych wokół miasta Poznań, o wiodącej funkcji społecznej.

Przy tej okazji zachęcamy Państwa do aktywnego zgłaszania swoich uwag.

wydrukuj wydrukuj