Grafika promująca konkurs.

Przedmiotem  konkursu organizowanego przez AQUANET S.A.  jest  opracowanie i realizacja koncepcji / projektów rozwiązań wspierających ochronę bioróżnorodności  w  przestrzeni publicznej,  w  miejscu  pracy,  szkoły,  na  terenach  przynależących do organizacji  pozarządowych  czy  innych  terenach  miejskich, jak również edukacja na temat bioróżnorodności.

Do  udziału  w  konkursie  AQUANET S.A. zaprasza  wszystkie  organizacje pozarządowe prowadzące  działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, o których  mowa  w  art.  4  ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na obszarze świadczenia usług przez Aquanet.

Zgłoszenia  należy przesyłać na adres [email protected] do dnia 17.06.2024 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w regulaminie na stronie internetowej AQUANET S.A.

wydrukuj wydrukuj