Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy poniższą ofertę:

Nr oferty: OS.526.2.2024
Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Tytuł zadania publicznego: Breaking School Battle vol. 9”- ogólnopolski turniej tańca sportowego Breaking
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Breaking, ul. Górczyńska 20, 60-132 Poznań
Termin realizacji zadania: 01.03.2024 r.-31.03.2024 r.
Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 10.000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 19.02.2024 r.

wydrukuj wydrukuj