noc 693x350 - Oświata
  Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu zaprasza na Noc Zawodowców. Wydarzenie, którego zasięg obejmuje całe województwo wielkopolskie, łączy sferę edukacji z obszarem pracodawców. Tegoroczna Edycja 3.0 realizowana jest pod hasłem "Wielkopolska w sieci zawodów". Jej celem jest wsparcie zarówno młodzieży klas 7 i 8 w ich przyszłych… Czytaj więcej Noc Zawodowców – już na początku października
  nauczyciel 472x350 - Oświata
  Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1 września uczniowie wracają do szkół. Przedstawiamy Państwu wytyczne, które przez MEN zostały podane do publicznej wiadomości na konferencji prasowej w dniu 5 sierpnia br. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek,w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe… Czytaj więcej 1 września – Bezpieczny powrót do szkół
  szkoły 519x350 - Oświata
  Nowy rok szkolny już za parę dni. Sprawdźmy, jak wygląda harmonogram jego rozpoczęcia w gminnych placówkach oświatowych. PlacówkaHarmonogram rozpoczęcia roku szkolnegoSzkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym LesiePowitanie odbędzie się w godzinach: 8:30 – klasy 7-8 9:00 – klasy 4-6 9:30 – klasy… Czytaj więcej Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 w gminie Suchy Las
  spgol 526x350 - Oświata
  Zgodnie z zapowiedziami MEN sytuacja wygląda następująco: W roku szkolnym 2020/2021 od 1 września rozpocznie się nauka w szkołach. Resort opracował wytyczne dla szkół w związku z pandemią koronawirusa (poniżej). Wytyczne mówią  jak zorganizować lekcje, wydawać posiłki, co robić w sytuacji z problemami zdrowotnymi nauczyciela lub ucznia.
  sp1 526x350 - Oświata
  Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  ZKP e1573219892989 591x350 - Oświata
  Na podstawie Uchwały nr XXI/250/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych na terenie oraz poza terenem Gminy Suchy Las istnieje możliwość przyznania uczniom prawa do bezpłatnych szkolnych biletów sieciowych, uprawniających do poruszania się na… Czytaj więcej Bezpłatne przejazdy dla uczniów
  Zakonczenie orku szkolnego 2020260620 www 818x350 - Oświata
  Piątek 26 czerwca jest ostatnim dniem roku szkolnego 2019/2020. Roku wyjątkowego, pełnego trudnych doświadczeń i wyzwań. Uroczystości kończące naukę w tym roku przybrały zupełnie inną formę niż dotychczas. Sytuacja związana z epidemią COVID-19 wymusiła minimalizm w organizacji uroczystości związanych z rozdaniem świadectw.   W szkołach na terenie… Czytaj więcej Zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020
  DJI 0102 623x350 - Oświata
  Rozpoczęły się letnie wakacje. To dla dzieci i młodzieży czas wolny od nauki. Warto go zatem przeznaczyć na zajęcia sportowo-rekreacyjne w gminnych klubach sportowych. Sprawdź: S.K.F. RED BOX www.redboxpilkarskaakademia.pl/obozywww.redboxpilkarskaakademia.pl/polkolonie UKS ,,Gimnazjon” JUDO www.judo.suchylas.pl Treningi… Czytaj więcej Wakacje na sportowo w gminie Suchy Las
  busy ZKP 741x350 - Oświata
  Informujemy, że zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2020  r.  poz. 910 ) Wójt Gminy Suchy Las zapewnia uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do placówki oświatowej. Rodzice/opiekunowie prawni… Czytaj więcej Zbliża się termin składania wniosków o dowóz dzieci niepełnosprawnych
  KOMUNIKAT1 - Oświata
  W związku z zapytaniami dotyczącymi organizacji lub współfinansowania przez Gminę Suchy Las w okresie wakacji letnich 2020 r. form wypoczynku dzieci i młodzieży, uprzejmie informuję, że Gmina Suchy Las nie będzie organizowała ani dofinansowywała organizacji letnich półkolonii w 2020 r. Obejmuje to również udzielanie dotacji przez Gminę organizacjom pozarządowym… Czytaj więcej Informacja w sprawie półkolonii
wydrukuj wydrukuj