Pole, po którym jedzie ciągnik.
W poniedziałek 15 kwietnia 2024 r. odbędzie się kolejny dyżur pracownika Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Kolejne dyżury odbywać się będą w każdy poniedziałek w okresie składania wniosków o dopłaty bezpośrednie (czas trwania dyżuru w zależności od potrzeb). Rolnicy mogą nieodpłatnie skorzystać z pomocy doradcy w wypełnieniu i… Czytaj więcej Dopłaty bezpośrednie dla rolników – dyżury doradcy
Mężczyzna w garniturze z wyciągniętym kciukiem do przodu.
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. budowlano-inwestycyjnych w Wydziale Budowlano-Inwestycyjnym Urzędu Gminy Suchy Las. Termin przesyłania ofert: 24 kwietnia 2024 r. Szczegóły ogłoszenia w załączonych dokumentach. Nabór na stanowisko ds. budowlano-inwestycyjnych w Wydziale Budowlano-Inwestycyjnym w Urzędzie Gminy… Czytaj więcej Nabór na stanowisko ds. budowlano-inwestycyjnych w Urzędzie Gminy
Wizualizacja budynku szkoły w Biedrusku - frontu szkoły.
Po kilku modyfikacjach i korektach wspólnie z pracownikami naszego urzędu ustaliliśmy termin ogłoszenia przetargu na budowę szkoły w Biedrusku. Wyznaczono nieprzekraczalną datę 12 czerwca br. Przy okazji prezentujemy ostateczną wizualizację tej największej od wielu lat inwestycji oświatowej.  Będzie oczywiście realizowana z częścią sportową, tj. pełnowymiarową halą widowiskowo - sportową.
Psy i koty pozujące na różowym tle.
Urząd Gminy Suchy Las informuje mieszkańców o możliwości skorzystania z dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji psów oraz kotów w wysokości 50% poniesionych kosztów.  Z dofinansowania mogą skorzystać tylko mieszkańcy gminy Suchy Las, w ilości maksymalnie 2 zwierząt rocznie. Dofinansowaniu podlegają tylko i wyłącznie zabiegi wykonane w:
Na zdjęciu lokal wyborczy w szkole podstawowej nr 2 w Suchym Lesie.
W niedzielę 7 kwietnia w całej Polsce zostały przeprowadzone wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów. Wyborcy z gminy Suchy Las głosowali na wójta, radnych do Rady Gminy Suchy Las, radnych do Rady Powiatu Poznańskiego oraz… Czytaj więcej Wybory samorządowe 2024 – w gminie 21 kwietnia II tura
Urządzenie AED zawieszone na budynku.
AED, czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny został zamontowany na budynku Domu Osiedlowego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia 4. To trzecie takie ogólnodostępne, aktywne całodobowo urządzenie medyczne w gminie, służące do przywrócenia rytmu serca poprzez dostarczanie impulsu elektrycznego. Pozostałe dwa znajdują się w Suchym Lesie:
Pole, po którym jedzie ciągnik.
Przypominamy, że w poniedziałek 8 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) odbędzie się pierwszy dyżur pracownika Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Kolejne dyżury odbywać się będą w każdy poniedziałek w okresie składania wniosków o dopłaty bezpośrednie (czas trwania dyżuru w zależności od potrzeb). Rolnicy mogą nieodpłatnie skorzystać z pomocy doradcy w… Czytaj więcej Pomoc dla rolników w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie – dyżury doradcy
Dwie flagi - gminna i Polski, powiewające na masztach.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów zostały wyznaczone na niedzielę 7 kwietnia 2024 r. Głosowanie w całej Polsce w lokalach wyborczych odbywać się… Czytaj więcej Wybory samorządowe – niedziela 7 kwietnia 2024
Wnętrze biblioteki w Suchym Lesie, w centrum kultury.
Biblioteka w CKiBP to w gminie bijące serce literatury. To właśnie w niej odbywają się spotkania autorskie, mają miejsce warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz wiele innych inicjatyw literackich. Chcąc docenić i uhonorować ulubione biblioteki serwis granice.pl uruchomił plebiscyt na najlepszą bibliotekę w Polsce! Głosowanie… Czytaj więcej Zagłosuj na Naszą – Swoją ulubioną bibliotekę
Zalew z Biedrusku ze ścieżką i ławką na pierwszym planie.
ze spotkania odbytego w dniu 4 kwietnia 2024 r. z Zastępcą Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko Panem Piotrem Szyszko. Tematem spotkania było określenie kierunków działań oraz zasad współpracy w zakresie poprawy warunków dla dostawy wód do zalewów w Biedrusku w rejonie zlewni Rowu Północnego oraz tzw. „Rowu Pstrągowego".