złączone 4 pomarańczowe puzzle w kształcie ludzików
Zespół Badawczy ds. Zarządzania Organizacjami Non-Profit na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu informuje o drugiej edycji Konkursu na najlepiej zarządzaną organizację pozarządową w Wielkopolsce. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie ze szwajcarską Fundacją im. Ernsta-Bernda Blümle, która jednocześnie jest fundatorem nagród pieniężnych o łącznej wartości 22 tys. zł.
Złoty puchar
Można już składać wnioski do Wójta Gminy w sprawie przyznania nagród i stypendiów sportowych. Wyróżnienia te przyznawane są za osiągnięte w minionym roku wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Nabór potrwa do 15 listopada. Uchwały wraz z regulaminami przyznawania nagród i stypendiów w gminie Suchy Las, oraz… Czytaj więcej Nagrody i stypendia sportowe
banknoty stuzłotowe
Urodzeni w 1953 roku będą mogli uzyskać emeryturę powszechną bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Chcesz dowiedzieć się więcej – zadzwoń do ZUS. 23 września 2020 r. I Oddział ZUS w Poznaniu organizuje dyżur telefoniczny nt. „Emerytura powszechna dla ubezpieczonych urodzonych w 1953 r.”. Z… Czytaj więcej Urodziłeś się w 1953 roku? – zadzwoń do ZUS
Czarna plansza z twarzą żołnierza w tle. Na pierwszym planie napis: Zostań żołnierzem.p; Nabór do służby w Wojsku Polskim nigdy nie był łatwy. Upraszczamy procedury do minimum. Aplikuj przez internet, dzięki nowej formie rekrutacji. Już dziś wejdź na Portal Rekrutacji Wojska Polskiego.
Reforma procesu rekrutacji do Sił Zbrojnych RP wprowadza szereg ułatwień dla kandydatów. Nowe podejście do rekrutacji, procedura powołania zaplanowana tak, by była jak najprostsza i by w jak największym stopniu odpowiadała wymaganiom ochotników, więcej turnusów szkoleniowych, a także ich skrócony wymiar. Przeczytaj artykuł i dowiedz… Czytaj więcej Szybsza i łatwiejsza droga do Wojska Polskiego!
pies przewodnik stoi przy krawędzi basenu i nachyla się przyjaźnie w kierunku mężczyzny w pomarańczowym czepku, który znajduje się w basenie
Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, również w partnerstwie, które w roku 2019 i/lub 2020 zrealizowały na terenie Województwa Wielkopolskiego i jego mieszkańców działania w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Celem Konkursu jest… Czytaj więcej Ruszyła X edycja konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”
Sala konferencyjna z owalnym stołem z szeroko rozstawionymi krzesłami. Przy stole prezydialnym z-ca wójta i 5 osób. W tle ekran rzutnika z zieloną planszą.
14 września w sali konferencyjnej Parku Wodnego Octopus  odbyło się spotkanie Zespołu ds. strategii rozwoju gminy Suchy Las na lata 2021-2030 i Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy. Dr Bartłomiej Kołsut z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza zaprezentował wójtowi Grzegorzowi Wojterze, radnym i zespołowi strategicznemu diagnozę stanu gminy… Czytaj więcej Warsztat strategiczny
Trenerzy klubu fitness Fit Athletica - kobieta i mężczyzna na urządzeniu do ćwiczeń w parku na siłowni zewnętrznej
Trenerzy Fit Athletica podczas remontu klubu proponują bezpłatne zajęcia dla mieszkańców. Trening dla seniorów – ćwiczenia ogólnorozwojowe, wzmacniające, rozciągające i  instruktaż na maszynach.Trening Zdrowy Kręgosłup – ćwiczenia dla wszystkich – wzmacniające, rozciągające mięśnie przykręgosłupowe, rozciąganie całego ciała.Trening ogólnorozwojowy  – ćwiczenia wzmacniające i rozciągające.Trening wzmacniający – wzmacnianie całego ciała oraz… Czytaj więcej Bezpłatne treningi outdoor z FIT ATHLETICA
Logo Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek
Informacja dla beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie unijne poprzez LGD Kraina Trzech Rzek. Uprzejmie informuję, że 9 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1555 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. Zmienia ono… Czytaj więcej Zmiana warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
Dwie osoby, siedzące na pufach rozmawiają z mężczyzną-konsultantem, który siedzi frontem do rozmówców holu CKiBP
Stowarzyszenie Metropolia Poznań w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza angażuje w realizację programu „Czyste powietrze” m.in. poprzez pomoc doradczą dla mieszkańców Metropolii Poznań. W dniu 29 września 2020 r. planowany jest dyżur konsultanta na terenie naszej Gminy. W godzinach 14.00 – 18.00, w świetlicy wiejskiej w Zielątkowie (znajdującej się przy… Czytaj więcej „Czyste powietrze” – konsultacje w Zielątkowie
grafika mężczyzny siedzącego przy laptopie
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza nabór na następujące stanowiska urzędnicze: stanowisko ds. administracyjnych w Wydziale Organizacyjnymstanowisko ds. kadr i płac w Biurze Kadr i Płac Czytaj więcej Praca w urzędzie