Grafika - dokumenty na niebieskim tle oraz lupa i długopisy.
Drodzy mieszkańcy, po podjęciu przez Radę Gminy uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Las (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 13 maja 2024 r. poz. 4773) w najbliższych dniach rozpoczną się kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Obowiązek… Czytaj więcej Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Na zdjęciu kolorowe koperty
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam… Czytaj więcej Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży – oferty
Kartka z logiem stowarzyszenia w plażowej scenerii - koło plażowe, palma, piasek.
Zapis swoje dziecko już teraz! Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe zaprasza na Letnie półkolonie sportowe TG Sokół Suchy Las 2024 Termin: 22-26 lipca 2024Godzina: 8:00 - 16:00Miejsce: Suchy Las, Złotkowo, Jelonek, ZłotnikiKoszt: 400 zł. W programie: zajęcia karate (program Erasmus+ karate Sport at school), zajęcia… Czytaj więcej Letnie półkolonie – Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe Fighter zaprasza
Grafika.
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003… Czytaj więcej Oferty realizacji zadań publicznych – działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Mapa gminy z naniesionymi terminami zebrań wyborczych w sołectwach i osiedlach.
W związku z upływem 5-letniej kadencji organów wykonawczych i wspomagających jednostek pomocniczych, Rada Gminy Suchy Las w drodze uchwały zarządziła przeprowadzenie wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących i członków zarządów osiedli następujących jednostek pomocniczych: osiedla – Biedrusko, Osiedle Grzybowe, Suchy Las, Złotniki - Osiedle; sołectwa – Chludowo, Golęczewo, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki - Wieś.
Widok na laptopa z wyświetlonym przebiegiem sesji Rady Gminy Suchy Las. W tle radni.
Wczoraj w sali sesyjnej Parku Wodnego Octopus w Suchym Lesie odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Suchy Las kadencji 2024 -2029. Radę Gminy Suchy Las kadencji 2024-2029 będzie tworzyć 15 radnych: Radosław Banaszak, Andrzej Bartkowiak, Kacper Czaczyk, Jarosław Dudkiewicz, Michał Dziedzic, Leszek Gralak, Krzysztof Łączkowski, Joanna Pągowska, Wiesława… Czytaj więcej Inauguracyjna sesja Rady Gminy Suchy Las kadencji 2024 – 2029
Logo wydarzenia i organizatora
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza 26-28 czerwca na IX Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP). Celem Forum Inicjatyw Pozarządowych jest spotkanie osób zaangażowanych, organizacji społecznych, sektora obywatelskiego oraz przedstawicieli władz publicznych. Podczas tegorocznego OFIP planowane są projektowanie działań w obszarach wspólnych dla wszystkich organizacji, wymiana doświadczeń oraz dyskusje nad dalszym rozwojem sektora… Czytaj więcej IX Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP) – bezpłatne wydarzenie dla organizacji