złączone 4 pomarańczowe puzzle w kształcie ludzików
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nr oferty:… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego KGW Złotkowo
Głośnik namalowany na kartce.
Zarządzenie nr 135/2023 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Suchy Las w 2023 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1… Czytaj więcej OKO – działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku
Głośnik namalowany na kartce.
Suchy Las, dnia 03.08.2023r. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę: Nr oferty OS.526.34.2023 Rodzaj zadania publicznego  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – aktywizacja i promocja KGW w Złotnikach
Dziewczynka z balonami w ręku biegnąca po łące.
Stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, szkoły oraz inne organizacje mogą wnioskować o grant na projekty związane z ekologią, sportem, bezpieczeństwem, kulturą czy ochroną zwierząt. W szóstej edycji Fundacja ORLEN przyzna granty w wysokości 10 000, 15 000, 20 000 oraz 25 000 zł. Tegoroczna pula na… Czytaj więcej Moje miejsce na Ziemi – trwa nabór do szóstej edycji programu!
Głośnik namalowany na kartce.
Zarządzenie Wójta Gminy Suchy Las z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze zadania rozwój i integracja społeczności lokalnych, kultura i sztuka, edukacja i wychowanie. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o… Czytaj więcej OKO – rozwój i integracja społeczności lokalnych, kultura i sztuka, edukacja i wychowanie
Grafika - osoby siedzące przy okrągłym stole.
Referat Oświaty i Sportu Urzędu Gminy Suchy Las serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w warsztatach szkoleniowych dotyczących złożenia oferty i sprawozdania w oprogramowaniu Witkac. Podczas warsztatów będzie można także uzyskać informacje, w jaki sposób można założyć stowarzyszenie czy fundację. Warsztaty odbędą się 10 lipca br.… Czytaj więcej 10 lipca szkolenie dla organizacji z programu Witkac
Na zdjęciu kolorowe koperty
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nr oferty:… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – Sport Challenge Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej
Na zdjęciu kolorowe koperty
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nr oferty:… Czytaj więcej Oferta zadania publicznego – Stowarzyszenie im. W. Bogusławskiego i R. Dmowskiego
teaching g335a0c5b6 1280 482x350 - Wsparcie unijne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych - zaproszenie na szkolenia
Webinarium nt. wsparcia unijnego dla przedsiębiorców - planowanych naborach wniosków w 2023 roku Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Kaliszu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Wsparcie unijne dla przedsiębiorców - planowane nabory w 2023 roku”. Celem spotkania jest przedstawienie informacji o wsparciu dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich dla… Czytaj więcej Wsparcie unijne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych – zaproszenie na szkolenia