Solidarni z Ukrainą - informacje
Koordynacją pomocy dla uchodźców ukraińskich w gminie Suchy Las zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Informacje związane z pomocą dostępne są również na stronie www.suchylas.pl w zakładce "Solidarni z Ukrainą" (przejście po kliknięciu w baner "Solidarni z Ukrainą" na stronie głównej). Wszyscy, którzy pragną zaoferować swoją pomoc, mogą to… Czytaj więcej Zaoferuj swoją pomoc przez formularz
Herby gminy Suchy Las i miasta Hniwań na tle flag Polski i Ukrainy
28 lutego Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera powołał zarządzeniem nr 42/2022 zespół ds. pomocy Ukraińcom przebywającym na terenie gminy Suchy Las. W Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej odbyło się pierwsze spotkanie 16 osobowego zespołu, na którym ustalono poszczególne zadania jego członków. W perspektywie długookresowej do jego zadań należeć będzie… Czytaj więcej Zespół ds. pomocy Ukraińcom
flaga Ukrainy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej publikuje informacje również w języku ukraińskim. ZUS jest też gotowy udostępnić bazę lokalową ZUS uchodźcom z Ukrainy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy pomóc uchodźcom z Ukrainy. Zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów z propozycją udostępnienia swojej bazy lokalowej  dla… Czytaj więcej Wsparcie ZUS dla uchodźców z Ukrainy
Zdjęcie ze spotkania. Włodarze przy stole podczas konferencji.
27 lutego odbyła się wideokonferencja starosty, wójtów i burmistrzów gmin powiatu poznańskiego z wojewodą wielkopolskim. Starosta Poznański Jan Grabkowski wraz z wszystkimi wójtami i burmistrzami gmin powiatu poznańskiego wziął udział w wideokonferencji z wojewodą wielkopolskim oraz szefami służb szczebla wojewódzkiego. Tematem spotkania była koordynacja działań administracji rządowej oraz samorządowej związanej… Czytaj więcej Konferencja samorządowców z 27 lutego w sprawie Ukrainy
Flagi - Polski, Ukrainy i Gminy suchy Las w holu Centrum Kultury w Suchym Lesie.
Dziś odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów z terenu powiatu poznańskiego ze Starostą Poznańskim. Trwają prace nad wypracowaniem wspólnych procedur i uruchomieniem skoordynowanej pomocy dla obywateli Ukrainy w porozumieniu z Wojewodą Wielkopolskim oraz Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Koordynatorem pomocy zostało Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Wójtowie i burmistrzowie zadeklarowali chęć współpracy. Będzie to możliwe po wprowadzeniu konkretnych… Czytaj więcej Spotkanie wójtów, burmistrzów ze Starostą Poznańskim w sprawie pomocy dla Ukrainy
Herby gminy Suchy Las i miasta Hniwań na tle flag Polski i Ukrainy
Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 3) Regulaminu Rady Gminy Suchy Las, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Suchy Las przyjętego uchwałą nr XLIX/568/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 8395), Rada Gminy Suchy Las przyjmuje następujące oświadczenie:
Flaga Ukrainy z nr konta zbiórki
Ukraina została zaatakowana. Mieszkańcy tego kraju znajdują się w dramatycznej sytuacji. Polski Czerwony Krzyż uruchomił zbiórkę pieniędzy #napomocUkrainie. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na zakup żywności, materiałów opatrunkowych i zabezpieczenie innych, ważnych potrzeb. Chcemy pomóc naszym sąsiadom. Zwracamy się z apelem do pracowników urzędów miast i gmin, instytucji… Czytaj więcej Zbiórka pieniędzy #napomocUkrainie