Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze zadania: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku.
Ogłoszenie w sprawie dofinansowania półkolonii letnich 2023 r. Gmina Suchy Las zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert realizacji zadania publicznego w trybie procedury uproszczonej art. 19a ustawy zwanej… Czytaj więcej Dofinansowanie organizacji półkolonii letnich – granty
Laptop, tablet i słuchawki na stole
Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w szkoleniu z internetowego generatora wniosków, który działa na Platformie Witkac.pl. Witkac.pl to unikalne narzędzie, znacznie ułatwiające współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi. Jest to kompleksowy system informatyczny usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań.
Plakat informacyjny zgodnie z treścią
Ruszyła dziewiąta edycja Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Po raz kolejny młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą starać się o dofinansowanie swoich pomysłów na społeczne działania. Tegoroczna pula środków to ponad 570 tys. zł! Kto ma szansę na dofinansowanie? Konkursowe wsparcie corocznie dociera do mniejszych lub większych miejscowości w całej… Czytaj więcej Spotkanie informacyjne o mikrodotacjach
Grafika - osoby siedzące przy okrągłym stole.
Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Suchy Las w 2023 roku. W dniu 07.02.2023 r. Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA, ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las, zwróciło się do Wójta Gminy Suchy Las z ofertą… Czytaj więcej Można składać uwagi do oferty Wielkopolskiego Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA
bałwan na śniegu w różowym szaliku w
Tegoroczne ferie zimowe w województwie wielkopolskim rozpoczną się 30 stycznia i potrwają do 12 lutego 2023 r. W gminie Suchy Las odbędą się półkolonie dla dzieci i młodzieży dofinansowane z budżetu gminy, organizowane przez stowarzyszenia, które złożyły ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja półkolonii w okresie ferii szkolnych w dniach 30.01-12.02.2023 r.”… Czytaj więcej Półkolonie zimowe 2023 z dofinansowaniem – lista organizatorów