Logo Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek
Jesteśmy w połowie kolejnego roku wdrażania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Ostatnie kilkanaście miesięcy było niezwykle trudnych dla wszystkich, a działanie w zmieniających się i niepewnych warunkach wymusiło zmiany w dotychczasowym sposobie działania. Tym bardziej, z radością i dumą chcemy przedstawić Państwu sprawozdanie z naszej działalności w pierwszej połowie 2021… Czytaj więcej Nowości z Krainy Trzech Rzek
plakat - wojewódzkie spotkania z organizacjami obywatelskimi
Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa wielkopolskiego. Termin: 19.05.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom. Zgłoś udział w spotkaniu.
Fragment osoby siedzącej przed laptomem
Wasza organizacja odczuwa skutki kryzysu? Zatrudniacie pracowników na podstawie umowy o pracę lub współpracujecie z kimś na podstawie umowy zlecenie i zastanawiacie się czy Wasza organizacja może ubiegać się o jakieś środki w ramach Tarczy Antykryzysowej? Zapisz się na szkolenie i dowiedz się czy Wasza organizacja ma szansę pozyskać środki będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji… Czytaj więcej Zaproszenie na szkolenie dla organizacji pozarządowych
logo Działaj lokalnie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, działając jako Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza konkurs grantowy w ramach programu Działaj Lokalnie 2021. Złóż wniosek, jeśli: masz pomysł na aktywizację społeczności lokalnej znasz potrzeby mieszkańcówchciałbyś zmniejszyć negatywne skutki epidemii. Wnioski należy wypełniać i składać za… Czytaj więcej Konkurs grantowy w ramach programu “Działaj Lokalnie”
zielone drzewo na wyciągniętej dłoni, białe tło
Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że w bieżącym roku odbywa się kolejna, XXII edycja Konkursu pn.„Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Do Konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko - wiejskie… Czytaj więcej Konkurs UMWW na najlepsze działania proekologiczne i prokulturowe
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Otwartego Konkursu Ofert na na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz… Czytaj więcej Ogłoszenie rozstrzygnięcia OKO 2021
Aktywni obywatele - fundusz regionalny
Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski w czterech obszarach tematycznych: Ochrona praw człowiekaDziałanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniuBudowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnymWsparcie rozwoju sektora… Czytaj więcej Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Logo Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek
Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek zaprasza do aplikowania w nadchodzących naborach wniosków. Już wkrótce odbędzie się nabór wniosków na zadania grantowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie P.I.I.2. Rozwój ogólnodostępnej… Czytaj więcej Nowe nabory na zadania grantowe w LGD Kraina Trzech Rzek