bałwan na śniegu w różowym szaliku w
Informujemy, że do Urzędu Gminy Suchy Las wpłynęły 4 oferty organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadań publicznych obejmujących organizację półkolonii podczas ferii zimowych 2020 r. na terenie gminy Suchy Las w trybie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.… Czytaj więcej Półkolonie podczas ferii zimowych 2020 r. w gminie Suchy Las
bałwan na śniegu w różowym szaliku w
Gmina Suchy Las zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małych konkursów (grantów). Zadania polegać będą na organizacji półkolonii w okresie ferii szkolnych w dniach 27.01.2020 r.… Czytaj więcej Zorganizuj półkolonie w okresie ferii zimowych – oferta dla organizacji
grafika z domkiem i trzema kroplami deszczu lecącymi prosto do komina
Aquanet SA zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie "Nie bądź leszcz - chwytaj deszcz". Konkurs "Nie bądź leszcz – chwytaj deszcz” jest zaproszeniem do wspólnego kształtowania miejskiej przestrzeni z uwzględnieniem wód opadowych. Polega on na opracowaniu i realizacji koncepcji zagospodarowania wód opadowych w miejscu opadu, tj. wykorzystanie wody… Czytaj więcej “Nie bądź leszcz – chwytaj deszcz” – konkurs Aquanet SA
złączone 4 pomarańczowe puzzle w kształcie ludzików
Powiat poznański ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w obszarach: edukacja, kultura i sztuka, kultura fizyczna, turystyka, pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności. – Zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe, które mają ciekawe pomysły do udziału w naborze wniosków. Nie szczędzimy pieniędzy na… Czytaj więcej Powiat poznański ogłosił OKO na 2020 rok
Sześć wzajemnie trzymających się rąk
Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Podlasie” w Złotkowie realizuje projekt pn. „Z Asystentem przez Życie”, obejmujący wsparciem 28 osób niepełnosprawnych przez: 7 ASYSTENTÓW OSOBISTYCH. Podstawą realizacji projektu przez Asystenta jest pomoc w codziennych czynnościach, skierowana przede wszystkim na usamodzielnienie, zapobieganie izolacji osób niepełnosprawnych oraz ich integrację. Projekt realizowany jest od… Czytaj więcej Projekt dotyczący wsparcia osób niepełnosprawnych
plakat konkursu Barwy Wolontariatu 2019
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego zapraszają organizacje pozarządowe, instytucje, wolontariuszy do udziału w konkursie BARWY WOLONTARIATU 2019. W ramach tegorocznego konkursu można zgłaszać kandydatury w 5 kategoriach: Wolontariusz rokuWolontariat rodzinnyWolontariat szkolnyWolontariat senioralnyOrganizacja/instytucja przyjazna wolontariuszom Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać… Czytaj więcej Zgłoś kandydata do konkursu “Barwy Wolontariatu 2019”!
złączone 4 pomarańczowe puzzle w kształcie ludzików
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, współpracujących z gminą Suchy Las, na szkolenie, które odbędzie się 28 października o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Parku Wodnego OCTOPUS (przyziemie).  Tematyka szkolenia: nowe wzory ofert, umów i sprawozdań,wypełnianie dokumentacji związanej z konkursem ofert.