spotkanie przy okrągłym stole
13 maja br. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy z ekspertami-mieszkańcami gminy w sprawie określenia zasad współdziałania w planowaniu i realizowaniu inwestycji publicznych. Głównym problemem, który omawiano na spotkaniu, było poprawienie standardów ochrony środowiska - zwłaszcza drzewostanu przy budowach i remontach gminnych. Wskazano także konieczność zwiększenia… Czytaj więcej Informacja wójta po spotkaniu z mieszkańcami w sprawie zasad planowania inwestycji
Logo programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
Centrum PISOP wraz z Caritas Poznańską oraz Aquanet S.A. zaprasza• Organizacje pozarządowe• Młode organizacje pozarządowe (do 30 mcy działania, przychód poniżej 25 tys zł)• Patronów wraz z grupami nieformalnymi/samopomocowymiz terenu 15 gmin Wielkopolski (Czerwonak, Suchy Las, Murowana Goślina, Skoki, m. Poznań, Rokietnica, Dopiewo, Pobiedziska, Swarzędz, Luboń, Mosina, Puszczykowo, Kórnik, Brodnica, Kostrzyn) do udziału… Czytaj więcej Konkurs Mikrodotacji Nie szukaj daleko, działaj EKO
KOMUNIKAT1 2 - Komunikat Wójta Gminy Suchy Las w sprawie przebudowy skrzyżowania  ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie
Odpowiadając na pismo z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie natychmiastowego zaniechania wszystkich czynności prowadzących do wycinki drzew przy ulicy Młodzieżowej w Suchym Lesie, informuję że dokładnie zapoznałem się z wnioskiem, jego uzasadnieniem oraz załączoną petycją mieszkańców. Nie znalazłem podstaw do wstrzymania realizowanej inwestycji pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul.… Czytaj więcej Komunikat Wójta Gminy Suchy Las w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie
Kula ziemska z zielonymi kontynentami w objęciach dwóch liści
Informujemy o uzupełniającym naborze wniosków do projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”, w zakresie kolektorów słonecznych. Wypełnione wnioski (ankieta, deklaracja, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu, oświadczenie beneficjenta biorącego udział w projekcie) należy składać wyłącznie do dnia 03.05.2020 r.… Czytaj więcej Uzupełniający nabór wniosków do projektu OZE w zakresie kolektorów słonecznych
Pole uprawne
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2021. Informacje o naborze znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czytaj więcej Pieniądze na walkę z zakwaszeniem gleb – rusza kolejny nabór wniosków
Plakat z płonacym jeleniem informujący o akcji stop pożarom traw
Zanim zdecydujesz się na ten ryzykowny proceder, zastanów się, czy warto ryzykować. W Polsce w 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 153 520 pożarów, wśród których 55 912 stanowiły pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 36% wszystkich pożarów w Polsce. Najwięcej pożarów traw odnotowano… Czytaj więcej Nadleśnictwo Łopuchówko APELUJE – STOP 🔥POŻAROM TRAW
kolektory słoneczne na dachu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) zaprasza do składania wniosków na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Nabór adresowany jest do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2020. Wnioski wraz załącznikami należy… Czytaj więcej Ruszył nabór wniosków w programie “Słoneczne dachy”
Kula ziemska z zielonymi kontynentami w objęciach dwóch liści
W dniach 3-24 lutego br. powiat poznański będzie prowadził nabór wniosków na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi. Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji i dotyczy zamiany na terenie powiatu poznańskiego kotła opalanego paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne. 
świnia
Afrykański Pomór Świń oraz tzw. „Ptasia Grypa” były głównymi tematami podczas spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu, które odbyło się 14 stycznia. Na spotkaniu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu omówił aspekty występowania, zwalczania i zapobiegania ASF i HPAI. Informacje na temat ASF i HPAI dostępne… Czytaj więcej Ogniska wirusów dotarły do Wielkopolski